Portal Konstancin.com Historia okolic Konstancina-Jeziorny Muzeum Konstancina Serwis zdjciowy Konstancin-Jeziorna Filmowe migawki z Konstancina-Jeziorny Forum Konstancina
Witaj! » Zaloguj » Utwórz nowy profil » Szukaj
Rada Miejska upamietni zasłużonych mieszkańców gminy
21 cze 2020 - 10:58:07
na XVIII sesję RM, która odbędzie się 30.czerwca 2020r są przygotowane dwie uchwały:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna'’ przyjętego uchwałą Nr 193/VIII/l5/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 2020 r. zmienioną następnie uchwałą Nr 221 /YIII/l 6/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 kwietnia 2020r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z 2020 poz. 4839 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Piotrowi Szczurowskiemu tytuł „Zasłużony dla Gminy Konstancina-Jeziorna”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 713). Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy Al. Miłośników Konstancina i ul. Henryka Sienkiewicza, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 22 z obrębu 03-13, nadaje się nazwę "Skwer im. prof. dr. hab. med. Mariana Weissa".
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować