Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: 12-->
Bieżąca strona: 1 z 2
[UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (79.185.140.---)
Data: 13 cze 2014 - 19:27:45

Czy ktoś z Państwa orientuje się w tym, co dzieje się na działce gminnej zlokalizowanej tuż nad rzeką Jeziorką przy ul Pułaskiego 4? W jakim celu są tam prowadzone prace ziemne ( czy zlecone przez Urząd Miasta i Gminy) ? Wczoraj zwieziono i wysypano wiele wywrotek pełnych ziemi/gliny/odpadów pobudowanych, w tym gruz. Są też zasypane i uszkodzone drzewa, połamane gałęzie. Nie wygląda to najlepiej.

Filmik: [www.youtube.com]

W tym roku złożyłem wniosek do budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Dotyczył on utworzenia Plaży miejskiej nad rzeką Jeziorką (wraz z terenem rekreacyjnym). Właśnie w tym miejscu – czyli pod adresem Pułaskiego 4. W ramach tego projektu mogłyby powstać: pełnowartościowa plaża (piasek Wiślany), plac zabaw dla dzieci, ścieżki, ławki, wiata, miejsce na ognisko, stojaki rowerowe, miejsce do parkowania samochodów, kamera i włączenie do monitoringu miejskiego.
Ze szczegółami można zapoznać się pod tym adresem
[95524.file4u.pl]

Wniosek został jednak odrzucony przez komisję i nie dopuszczono do głosowania mieszkańców za tym projektem. Uzasadniono to w sposób następujący:

Obszar znajduje się w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązują ograniczenia i zakazy ograniczające możliwości inwestycyjne we wnioskowanym zakresie. Dodatkowo, że trwa procedura o wydzierżawieniu.

Źródło „Zestawienie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 r. niezakwalifikowanych do głosowania”
[www.konstancinjeziorna.pl]

PODSUMOWUJĄC Nie rozumiem dlaczego w tym samym miejscu nie można usypać plaży z prawdziwego zdarzenia (z piasku wiślanego), ale można nawieźć dziesiątki- setki ton ziemi z gliną i odpadami budowlanymi. Nie wiem też dlaczego nie można zbudować tam małej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców - można natomiast nasypać tam gruzu czy też postawić stertę płyt betonowych.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-13 22:03 przez Krzysztof Bajkowski.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Pułaskiego 4 – zamiast plaży nad Jeziorką … no właśnie co?
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.61.129.---)
Data: 13 cze 2014 - 19:37:55

Dodatkowo mamy: podniesienie poziomu gruntu o ok. 1-1,5m w całym pasie wzdłuż brzegu rzeki. Jakiekolwiek prace w tym pasie wymagają specjalnych zgód WZMiUW / RZDW. Zawężono naturalne koryto rzeki. Zasypanie pni drzew na wysokość 1-1,5 metra może spowodować ich szybką śmierć.

Kto się uwziął na środowisko naturalne w naszej gminie?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 14 cze 2014 - 11:34:07


Krzysztof Bajkowski

PODSUMOWUJĄC Nie rozumiem dlaczego w tym samym miejscu nie można usypać plaży z prawdziwego zdarzenia (z piasku wiślanego), ale można nawieźć dziesiątki- setki ton ziemi z gliną i odpadami budowlanymi. Nie wiem też dlaczego nie można zbudować tam małej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców - można natomiast nasypać tam gruzu czy też postawić stertę płyt betonowych.

Plaży nie można, bo RM podjęła uchwałę o podzieleniu działki na trzy części i przeznaczenie jednej do sprzedaży, a dwóch do wydzierżawienia. Ponieważ były tam doły i góry i nie było chętnych na działki, teren miał być wyrównany. Ponieważ wyszło źle, firma ma poprawić - była wizja lokalna na najwyższym szczeblu.

Plaża może będzie, ale nieco bliżej Parku, bo jaki sens miałoby robienie plaży na samym końcu Kcina, no chyba ze dla mieszkańców Piaseczna i autora wątku?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: KumosKumos (89.79.136.---)
Data: 14 cze 2014 - 13:32:11


mania

Plaża może będzie, ale nieco bliżej Parku, bo jaki sens miałoby robienie plaży na samym końcu Kcina, no chyba ze dla mieszkańców Piaseczna i autora wątku?

Z całym szacunkiem Maniu, ale to argument typu jaki sens ma budowanie czegoś w Kępie Okrzewskiej, Bielawie czy Kawęczynie. Bo to na samym końcu gminy i jeszcze posłuży mieszkańcom ościennych gmin. I potem się dziwisz, że ileś osób się wścieka, że pompuje się pieniądze w Konstancin, a nie w okoliczne miejscowości. Tam też mieszkają ludzie. I też chcą mieć plaże, lecznice, stojaki na rowery.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (5.60.213.---)
Data: 14 cze 2014 - 14:24:32

Informacja podana przez Manię jest fałszywa. Burmistrz dwukrotnie przedstawiał Radzie w tej kadencji projekty uchwał o sprzedaży całego terenu przy Pułaskiego 4 (najpierw jako jednej działki, następnie w częściach). Radni odmówili, ponieważ jest to jedyny teren należący do gminy, na którym ze względu na zapisy planów miejscowych i ustawy uzdrowiskowej możliwa byłaby lokalizacja przystani i plaży. Po pierwszej odmowie sprzedaży (w tle był rzekomo jakiś konkretny zainteresowany kupiec, ale radni nie dowiedzieli się, kto to taki) Burmistrz zaproponował podział dużej działki na mniejsze i ponowne rozpatrzenie ich przeznaczenia. Radni tym razem zgodzili się tylko na sprzedaż fragmentu dzierżawionego przez Eden pod parking, a wobec działek przylegających do budynku dawnej stacji kolejowej powtórzyli swoją intencję: przeznaczyć na cele publiczne, rekreacyjne. Wtedy Burmistrz oświadczył, że gmina na inwestycje na tym terenie nie ma pieniędzy (a już szczególnie na remont budynku), że wobec tego będzie postępowała dewastacja wykwaterowanego na życzenie Burmistrza (chyba w 2011 roku) budynku dawnej stacji (historyczne mury szybko niszczeją ze względu na uszkodzone ok. dwa lata temu i dotąd nienaprawione rynny i spusty) - i zaproponował wydzierżawienie działek komuś, kto zainwestuje w tę nieruchomość. Tu daliśmy się niestety po raz kolejny wymanewrować (my = radni), bo mieliśmy nadzieję, że ewentualny dzierżawca pójdzie w kierunku czerpania dochodu z dostępu do rzeki (te działki są do tego celu idealne - dobry dojazd, wystarczająco duże oddalenie brzegu od ulicy, także ukształtowanie terenu predestynowało go pod plażę i przystań)). Obecne prace ziemne sugerują jednak, że działka (jeszcze nikomu nie wydzierżawiona!) może być szykowana pod dużą inwestycję typu market czy hurtownia - co jest całkowicie niezgodne z intencjami Rady. Dowodami na moje słowa są nagrania dyskusji nad uchwałami o sprzedaży, a następnie dzierżawie działek.

Działka została zdewastowana, duże drzewa uszkodzone i zasypane, brzeg rzeki podniesiony o 1-1,5 m, co zawęża ten fragment koryta rzeki. Nie wiem, kto ponosi za to odpowiedzialność i nie zamierzam tego dochodzić. Sprawą zajmą się uprawnione do tego wojewódzkie organy kontrolne. Sprawcom dewastacji nie radzę nieudolnie zacierać śladów np. przez wycinkę zasypanych i uszkodzonych drzew, ponieważ dokumentacja filmowa i fotograficzna jest obszerna i nie pozostawia wątpliwości co do zakresu i rezultatów przeprowadzonych prac.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-14 14:31 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Radni uchwały przyjęli choć nikt im "piór" nie wyrywał, ani nie zabierał ciasteczek
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 14 cze 2014 - 17:21:15

i to znaczną przewagą głosów: w pierwszym przypadku na 18 obecnych radnych, tylko jeden/a/ przeciw, a w drugim na 20 obecnych tylko trzech/troje/ przeciw. I o czym tu pisać...?


TZ
Informacja podana przez Manię jest fałszywa. Burmistrz dwukrotnie przedstawiał Radzie w tej kadencji projekty uchwał o sprzedaży całego terenu przy Pułaskiego 4 (najpierw jako jednej działki, następnie w częściach)


1. dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Pułaskiego
UCHWAŁA NR 327/VI/30/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Pułaskiego (dz. ew. 119/5 z obr. 01-26).
Wyraża zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Pulaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 119/5 z obrębu Ol-26 o powierzchni 0.2038 ha, powstałej w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości — działki ewidencyjnej 119/1 z obrębu O 1-26, objętej
księgą wieczystą numer WA5M!00252797/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Rada w wyniku glosowania: za- 14, przeciw-1, wstrzymało się-3 podjęła ww. projekt uchwały wraz ze zmiana

dot. oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Pułaskiego 4.

UCHWAŁA NR 352/VI/31/2013 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat, jednak nie dłużej niż 10 lat (dz. ew. 119/6 z obr.01-26).

Rada w wyniku głosowania: za- 14, przeciw-3, wstrzymało się-3 podjęła ww. uchwalę.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (5.60.213.---)
Data: 14 cze 2014 - 20:01:29

Cytowane przez Manię dane z głosowań w sprawie dzierżawy działek są oczywiście prawdziwe.

Fałszywa była natomiast informacja Mani o tym, że plażę można by usytuować gdzie indziej bliżej parku (proszę przeczytać dokładnie zapisy planów miejscowych wynikające z ustawy o uzdrowiskach oraz przestudiować spis działek gminnych) oraz sugestia, że dzierżawa działek była inicjatywą Rady. Była ona od początku do końca inicjatywą Burmistrza po tym, jak Rada dwukrotnie wcześniej nie zgodziła się na sprzedaż. Faktem jest oczywiście , że mieliśmy swobodę głosować inaczej. Jak napisałem - sądzę, że Rada (w tym ja sam) popełniła błąd zgadzając się na dzierżawę, zamiast wprowadzić do budżetu gminy budowę przystani i plaży (co nie jest wielkim kosztem).

Tym niemniej, Rada Miejska nie głosowała za niszczeniem drzew, zasypywaniem brzegu rzeki gruzem, itp. Głosowała wyłącznie za dzierżawą działek. Nawet gdyby już został wyłoniony w przetargu dzierżawca, to bez pisemnej zgody RZGW i tak nie mógłby wykonywać takich prac na brzegu rzeki. A bardzo możliwe, że ze względu na położenie w WOChK oraz w strefie ochronnej uzdrowiska potrzebne byłyby także i inne pozwolenia. To rozsądzą właściwe instytucje kontrolne, podobnie jak w przypadku terenu za Łąkami Oborskimi. Pan Burmistrz jak zwykle niewinny, więc nie musi się niczego obawiać.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 14 cze 2014 - 23:29:03


Tomasz Zymer
oczywiście , że mieliśmy swobodę głosować inaczej. Jak napisałem - sądzę, że Rada (w tym ja sam) popełniła błąd zgadzając się na dzierżawę, zamiast wprowadzić do budżetu gminy budowę przystani i plaży (co nie jest wielkim kosztem).

Nie mogę teraz znaleźć informacji o tym, że sprzedaż posesji przy Pułaskiego 4,ze względu na korzystne położenie - dobry dojazd, mogłaby w znacznym stopniu podratować gminny budżet.

Tak postąpiłby rozsądny gospodarz. Natomiast marzyciel, który leje na to że sporo ludzi nie ma podłączenia do kanalizacji, że pije śmierdzącą wodę, ze brakuje lokali socjalnych, urządziłby plażę.
Jeziorka płynie przez spory kawałek gminy, pewnie znajdzie się inna działka na urządzenie terenu rekreacyjnego. W końcu do plaży można dojść.
Kiedyś była plaża w okolicy Hugonówki, o ile dobrze pamiętam na wysokości "Białego Domu". Może opłacałoby się nawet wydzierżawić jakiś nieużytek confused smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (213.158.217.---)
Data: 15 cze 2014 - 00:19:43

Stawianie w opozycji rozsądku gospodarza do marzycielskich wizji jest cokolwiek...nierozsądne...
Zwłaszcza w sytuacji, gdy realizowane zdają sie być nierozsądne wizje według marzeń gospodarza z jednoczesnym brakiem poszanowania dla dyskusji publicznej z "istotna rolą czynnika społecznego w procesie.podejmowania decyzji " (cytat...z pamięci...)
Nad wszystkim po prostu dyskutować trzeba i mozna...jednak mówienie, że jedynym sposobem na realizacje podstawowych potrzeb mieszkańców jest wyprzedaz konkretnej części majątku gminnego i to na jedynie słusznych zasadach mi osobiscie jakoś sympatii dla takich argumentów i ich piewców specjalnie nie dodaje...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (79.191.171.---)
Data: 15 cze 2014 - 10:48:05

Poniżej zamieściłem nagranie, które wykonałem pod koniec października 2013: rozkradana i dewastowana zabytkowa stacja kolejki wilanowskiej w Chylicach (Konstancin - Jeziorna ul Pułaskiego 4)

[youtu.be]

Dlaczego przez wcześniejsze miesiące Urząd (MiG) nie był w stanie zabezpieczyć tej nieruchomości przed rozkradaniem i dewastacją? (Więcej niż pół roku minęło od wykwaterowania lokatorów). Jako mieszkańcy obawialiśmy się, że mogą się tam zadomowić bezdomni, którzy którejś chłodnej nocy po libacji puszczą budynek z dymem.

Dopiero, kiedy złożyliśmy 4 pisma (z dokumentacją fotograficzną i filmową) zawiadamiające o zaobserwowanych skutkach włamania i dewastacji (do pana Burmistrza (wydział Gospodarki Komunalnej), dyrektora ZGK, na Policję i Straż Miejską) - coś w tej sprawie ruszyło. Efekt: pozabijano okna na parterze płytami. (Wcześniej zgłoszenia ustne nie przyniosły żadnych rezultatów).

Oto artykuły z 2013 opisujące sprawę stacji w Chylicach, czyli Pułaskiego 4 nad Jeziorką.

Kurier Południowy: Dawna stacja dla mieszkańców
[www.kurierpoludniowy.pl]

Nad Wisłą: Zamiast ciuchci kajaki
[www.nadwisla.pl]

Według informacji pochodzących z książki „Kolej wilanowska” autorstwa Bogdana Pokropińskiego – stacja Chylice przy ul. Pułaskiego 4 powstała pod koniec XIX wieku Wraz z budową linii do Piaseczna, wybudowano w Chylicach nową murowaną parowozownię na 4 stanowiska (…) Tu powstało całe zaplecze techniczne kolei piaseczyńskiej, które zostało ukończone w 1897 roku.

Podsumowując:
Moim zdaniem to skandal, żeby z działki doskonale nadającej się na cele rekreacyjne dla mieszkańców zrobić zwałowisko! Zwożąc najgorszej jakości materiał (glina i gruz), niszcząc drzewa i brzeg rzeki. To samo dotyczy budynku. Pozostawienie go bez zabezpieczeń, nie reagowanie na zgłoszenia mieszkańców - doprowadziło do jego dewastacji.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-06-15 11:21 przez Krzysztof Bajkowski.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: HammerHammer (95.40.216.---)
Data: 15 cze 2014 - 14:05:55


mania


Nie mogę teraz znaleźć informacji o tym, że sprzedaż posesji przy Pułaskiego 4,ze względu na korzystne położenie - dobry dojazd, mogłaby w znacznym stopniu podratować gminny budżet.

Tak postąpiłby rozsądny gospodarz. Natomiast marzyciel, który leje na to że sporo ludzi nie ma podłączenia do kanalizacji, że pije śmierdzącą wodę, ze brakuje lokali socjalnych, urządziłby plażę.

To ja trochę zmienię zdanie Mani, ale tylko odrobinkę:

Tak postąpiłby rozsądny gospodarz. Natomiast marzyciel, który leje na to że sporo ludzi nie ma podłączenia do kanalizacji, że pije śmierdzącą wodę, ze brakuje lokali socjalnych, urządziłby rower miejski smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (5.174.96.---)
Data: 15 cze 2014 - 16:04:56

Za pieniądze ze sprzedaży przeznaczonych obecnie pod dzierżawę działek można by uzyskać maksymalnie parę milionów złotych (i to nie od razu - trwa kryzys w branży nieruchomości), za które można by zbudować - biorąc pod uwagę rachunki z Parceli czy Skolimowa Północnego - kanalizację wzdłuż jednej ulicy. Natomiast w znacznej części przebiegu naturalna rzeka oraz walory przyrodniczo-uzdrowiskowe gminy stanowią wartość niewymierną, której nie da się przeliczyć na złotówki. Jest oczywiste dla mnie, że dla większości wyborców w naszej gminie liczy się bardziej kanalizacja niż plaża czy przystań - choć takie obiekty są z reguły niezwykle atrakcyjne i oblegane przez mieszkańców.

Sprawa ma jednak jeszcze inny aspekt. Gmina, która
- nie potrafi zapobiec szkodom w środowisku na własnych działkach (celowo piszę tylko "nie potrafi zapobiec", bo na co innego nie ma na tym etapie dowodu), w tym w WOChK, w sąsiedztwie rezerwatu oraz w pasie nadrzecznym,
- uchwala ogólnikowe "programy ochrony środowiska" nie dające żadnej rzeczywistej ochrony,
- przygotowuje nowy plan zony poprzemysłowej w Mirkowie według starego studium (co oznacza logistykę oraz tzw. "usługi nieuciążliwe", patrz wytwónia mas bitumicznych oraz zakład utylizacji ZSEE), a także
- nie podejmuje skutecznych działań wobec bardzo realnej groźby utraty bazy uzdrowiskowej i podstawowych urządzeń uzdrowiskowych.

...zmierza pędem po równi pochyłej do utraty statusu uzdrowiska i utraty swoich najważniejszych walorów, decydujących o tym, że Konstancin-Jeziorna jest wciąż jeszcze atrakcyjnym miejscem do życia. Ewentualne skutki tego procesu przełożą się bezpośrednio nie tylko na standard życia mieszkańców, lecz także na wartość ich nieruchomości. Jest to zatem zagrożenie przed którym każdy mieszkaniec ma prawo się bronić wszelkimi legalnymi środkami. Nie zdziwiłbym się, gdyby na najbliższą sesję Rady Miejskiej wtargnął tłum wściekłych mieszkańców żądających zmiany polityki Rady i Burmistrza w tych obszarach. Ich pretensje także do Rady Miejskiej byłyby całkowicie uzasadnione.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (79.191.172.---)
Data: 04 lip 2014 - 19:48:08

Artykuły w prasie lokalnej + zdjęcia:

Nad Wisłą: "Będzie sucho. Ale czy ujdzie im to na sucho?"
[www.nadwisla.pl]

Kurier Pułudniowy: "Uporządkował czy zdewastował?"
[www.kurierpoludniowy.pl]

Konstancin 24- "Kontrowersje wokół terenu przy ul. Pułaskiego"
[www.konstancin24.eu]

Galeria za zdjęciami przedstawiającymi sytuację
[www.facebook.com]Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-07-07 12:12 przez Krzysztof Bajkowski.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: czaknoris (213.238.124.---)
Data: 04 lip 2014 - 19:55:19

W artykułach jest mowa o zawiadomieniu różnych instytucji. Czy jakieś kontrole już się odbyły?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.248.113.---)
Data: 04 lip 2014 - 19:58:34

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przyjęła zgłoszenie wraz z dokumentacją zdjęciową i wyjaśnieniami. Zdaniem specjalisty z RDOŚ (wstępna informacja z rozmowy telefonicznej), zastosowana metody "ochrony" zasypanych drzew (stworzenie głebokich lei wokół pni) jest całkowicie nieskuteczna i nie zapobiegnie śmierci drzew. W tej sytuacji liczymy na to, że RDOŚ wyda władzom gminy konkretne polecenia dotyczące sposobu usunięcia zaistniałej szkody w środowisku, zgodnie ze zgłoszeniem radnych oraz stowarzyszenia.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (178.42.165.---)
Data: 11 lip 2014 - 11:07:58


Krzysztof Bajkowski
Poniżej zamieściłem nagranie, które wykonałem pod koniec października 2013: rozkradana i dewastowana zabytkowa stacja kolejki wilanowskiej w Chylicach (Konstancin - Jeziorna ul Pułaskiego 4)

[youtu.be]

Dlaczego przez wcześniejsze miesiące Urząd (MiG) nie był w stanie zabezpieczyć tej nieruchomości przed rozkradaniem i dewastacją? (Więcej niż pół roku minęło od wykwaterowania lokatorów). Jako mieszkańcy obawialiśmy się, że mogą się tam zadomowić bezdomni, którzy którejś chłodnej nocy po libacji puszczą budynek z dymem.

Dopiero, kiedy złożyliśmy 4 pisma (z dokumentacją fotograficzną i filmową) zawiadamiające o zaobserwowanych skutkach włamania i dewastacji (do pana Burmistrza (wydział Gospodarki Komunalnej), dyrektora ZGK, na Policję i Straż Miejską) - coś w tej sprawie ruszyło. Efekt: pozabijano okna na parterze płytami. (Wcześniej zgłoszenia ustne nie przyniosły żadnych rezultatów).


Podsumowując:
Moim zdaniem to skandal, żeby z działki doskonale nadającej się na cele rekreacyjne dla mieszkańców zrobić zwałowisko! Zwożąc najgorszej jakości materiał (glina i gruz), niszcząc drzewa i brzeg rzeki. To samo dotyczy budynku. Pozostawienie go bez zabezpieczeń, nie reagowanie na zgłoszenia mieszkańców - doprowadziło do jego dewastacji.

M51 - najstarszy budynek w tej części miasta (i być może w całym mieście). Niestety

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 11 lip 2014 - 12:40:44

Dosyć tej robotniczo-chłopskiej dominacji nad jedynie słusznym inteligencko-zamożnym letniskiem. Niech zdychają przemysłowe narośle na zdrowym organizmie uzdrowiska, szlag niech trafi te rudery, niech zostaną jedynie ukochane przez KDK wille nowo- i starobogackich!

Ot, taka szydera mnie naszła.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (37.7.74.---)
Data: 11 lip 2014 - 17:00:33

A co mają Bartku zabytkowe kamienice, także i przemysłowej Jeziorny - do współczesnych rozważań nad relacją przemysł-uzdrowisko? Przyznaję, że nie rozumiem. W dziesiątkach miast nie tylko Zachodu, polskich także, gdzie już dawno przemysłu nie ma, pieczołowicie zachowuje się zabytki poprzemysłowej architektury, znajdując dla nich nowe zastosowanie. A u nas skończyło się na jednej Starej Papierni, czy raczej szmaciarni.

Nikt, kto pogardza przeszłością, nie zbuduje dobrej przyszłości. Ot, taki patos mnie naszedł.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (83.24.91.---)
Data: 11 lip 2014 - 18:51:49

M51 i M49 w rejestrze. Szkoda, że nie udało się dołączyć przynajmniej pralni (z maglem w środku równie wartym zachowania). Jeszcze mozna ja uratować. A tak wspominając pralnię, nie tak dawno zmarł długoletni pracownik tejże p. Arlak - szczere kondolencje dla rodziny.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: [UWAGA] Zamiast plaży i przystani nad rzeką Jeziorką- zwałowisko!
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 12 lip 2014 - 12:21:09


Tomasz Zymer
A co mają Bartku zabytkowe kamienice, także i przemysłowej Jeziorny - do współczesnych rozważań nad relacją przemysł-uzdrowisko?

Do rozważań - nic. Do udawania, że tu istnieje tylko modne uzdrowisko Konstancin, a reszta miasta i kilkukrotnie dłuższej i ciekawszej historii nie istnieje - wszystko. Stąd szydera.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: 12-->
Bieżąca strona: 1 z 2


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.